عمومی ایران ایرانی موسیقی خواننده

عمومی: ایران ایرانی موسیقی خواننده اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی نارسایی قلبی با از بین رفتن باکتری های روده مرتبط است

در روده بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، گروه های مهم باکتری کمتر یافت می شوند و باکتری های روده ارزش به اندازه افراد سالم متنوع نیست.

نارسایی قلبی با از بین رفتن باکتری های روده مرتبط است

نارسایی قلبی با از بین رفتن باکتری های روده مرتبط است

عبارات مهم : باکتری

در روده بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، گروه های مهم باکتری کمتر یافت می شوند و باکتری های روده ارزش به اندازه افراد سالم متنوع نیست.

به گزارش مهر، از مدت های مدید مشخص شده است است که نارسایی قلبی و سلامت روده مرتبط هستند. روده در نمونه های نارسایی قلبی، منبع خونی را کم کردن داده هست؛ دیواره روده ضخیم تر و نفوذپذیرتر می شود، در نتیجه باکتری ها و اجزای باکتریایی مسیرشان را به سوی خون می یابند.

نارسایی قلبی با از بین رفتن باکتری های روده مرتبط است

همچنین دانشمندان می دانند که ترکیب باکتری های روده در سایر امراض نظیر دیابت نوع۲ نیز عوض کردن می کند.

از اینرو محققان مرکز تحقیقات قلبی-عروقی آلمان، باکتری روده نمونه مدفوع افراد سالم و بیماران مبتلا به نارسایی قلبی را آزمایش کردند. آنها دریافتند بخش های از ژنوم باکتریایی از تمایز میکروارگانیزم ها رمزگشایی می کند.

در روده بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، گروه های مهم باکتری کمتر یافت می شوند و باکتری های روده ارزش به اندازه افراد سالم متنوع نیست.

نتایج نشان داد میزان به مراتب کمتر باکتری های متفاوت در روده بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در مقایسه با افراد سالم وجود دارد.

هنوز مشخص نیست که ایا این باکتری های روده در نتیجه نارسایی قلبی کم کردن می یابند یا ممکن است خودشان آغازگر این بیماری باشند.

واژه های کلیدی: باکتری | باکتری | نارسایی قلبی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs