عمومی ایران ایرانی موسیقی خواننده

عمومی: ایران ایرانی موسیقی خواننده اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی تاثیر موضعی نوعی ژل در مصرف‌کنندگان سیگار مبتلا به التهاب‌ لثه‌

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد استفاده موضعی از ژل آلندرونات سدیم یک درصد، نقش بسزایی در اصلاح شاخص‌های پریودنتال و ساخته شدن استخوان در ضایعات عمودی مصرف کنندگان س

تاثیر موضعی نوعی ژل در مصرف‌کنندگان سیگار مبتلا به التهاب‌ لثه‌

تاثیر موضعی نوعی ژل در مصرف کنندگان سیگار مبتلا به التهاب لثه

عبارات مهم : سیگار

نتایج یک تحقیق نشان می دهد استفاده موضعی از ژل آلندرونات سدیم یک درصد، نقش بسزایی در اصلاح شاخص های پریودنتال و ساخته شدن استخوان در ضایعات عمودی مصرف کنندگان سیگار مبتلا به پریودنتیت مزمن (التهاب لثه) دارد.

به گزارش ایسنا، فرین کیانی، هاشم منتصری، صدف ادیبی، مسعود گل شاه و صبا گل شاه در مقاله ای به بررسی “اثر موضعی آلندرونات سدیم همراه با جرم گیری و تسطیح سطح ریشه در مصرف کنندگان سیگار مبتلا به پریودنتیت مزمن: یک مطالعه پایلوت” پرداختند.

تاثیر موضعی نوعی ژل در مصرف‌کنندگان سیگار مبتلا به التهاب‌ لثه‌

درمان های شیمیایی جهت تعدیل پاسخ میزبان به عنوان روش کمکی، همراه با درمان های مکانیکی در درمان پریودنتیت به کار می روند.

مطابق این مطالعه پایلوت تعداد هشت ضایعه عمودی استخوانی با عمق بیش از پنج میلیمتر در مصرف کنندگان سیگار مورد مطالعه قرار گرفت. بعد از انجام فاز یک درمان پریودنتال، ژل آلندرونات سدیم یک درصد در پاکت های پریودنتال قرار داده شد و این عمل چهار هفته بعد دوباره تکرار شد.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد استفاده موضعی از ژل آلندرونات سدیم یک درصد، نقش بسزایی در اصلاح شاخص‌های پریودنتال و ساخته شدن استخوان در ضایعات عمودی مصرف کنندگان س

هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر موضعی ژل آلندرونات سدیم همراه با جرم گیری و تسطیح سطح ریشه روی شاخص های پریودنتال و ساخت استخوان در ضایعات پریودنتال عمودی مصرف کنندگان سیگار مبتلا به پریودنیت مزمن است.

شاخص های پریودنتال مشمول بر ایندکس پلاک، ایندکس خونریزی، عمق پاکت، میزان تحلیل لثه و هم چنین پارامتر رادیوگرافی (عمق ضایعه استخوانی) در ابتدا و 6 ماه بعد از قرار دادن ژل آلندرونات سدیم درون ضایعات عمودی استخوان اندازه گیری شد.

یافته های پژوهش حاکی از آن بود که شاخص عمق پاکت (0.026=P)، خونریزی حین پروبینگ ( 0.007=P) و ایندکس پلاک (0.007=P) و شاخص عمق ضایعه استخوان (0.012=P) بعد از درمان با ژل آلندرونات سدیم نسبت به قبل از درمان کم کردن معنی داری را نشان می دهد و شاخص تحلیل لثه (0.011=P) زیاد کردن معنی داری را نسبت به قبل از مداخله نشان می دهد.

تاثیر موضعی نوعی ژل در مصرف‌کنندگان سیگار مبتلا به التهاب‌ لثه‌

نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده موضعی از ژل آلندرونات سدیم یک درصد، نقش بسزایی در اصلاح شاخص های پریودنتال و ساخته شدن استخوان در ضایعات عمودی مصرف کنندگان سیگار مبتلا به پریودنتیت مزمن دارد.

به گزارش ایسنا، این مقاله در ماهنامه علمی – پژوهشی فیض دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتشر شد.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد استفاده موضعی از ژل آلندرونات سدیم یک درصد، نقش بسزایی در اصلاح شاخص‌های پریودنتال و ساخته شدن استخوان در ضایعات عمودی مصرف کنندگان س

واژه های کلیدی: سیگار | مطالعه | استخوان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs