عمومی ایران ایرانی موسیقی خواننده

عمومی: ایران ایرانی موسیقی خواننده اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی چالش‌ها و پیامدهای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای جهت دولت ترامپ

یک نشریه معتبر آمریکایی در گزارشی با تاکید بر این‌که «بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای کشور عزیزمان ایران سازوکاری بسیار پیچیده خواهد بود» به دولت ترامپ نسبت به چال

چالش‌ها و پیامدهای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای جهت دولت ترامپ

چالش ها و پیامدهای بازگرداندن تحریم های هسته ای جهت دولت ترامپ

عبارات مهم : ایران

یک نشریه معتبر آمریکایی در گزارشی با تاکید بر این که «بازگرداندن تحریم های هسته ای کشور عزیزمان ایران سازوکاری بسیار پیچیده خواهد بود» به دولت ترامپ نسبت به چالش های قانونی و دیپلماتیکی که در این زمینه جهت دولتش ایجاد می شود هشدار داده است.

به گزارش ایسنا، نشریه فارن افرز، در گزارشی با تاکید بر این که «بازگرداندن تحریم های هسته ای کشور عزیزمان ایران در صورت خروج ترامپ از برجام با چالشهای جدی جهت وی همراه خواهد بود»، نوشت: به نظر می رسد دونالد ترامپ در لبه خارج کردن آمریکا از برجام باشد. او در ۱۲ مه (۲۲ اردیبهشت) با ضرب الاجلی جهت تمدید تعلیق تحریم های هسته ای کشور عزیزمان ایران روبرو خواهد بود.

چالش‌ها و پیامدهای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای جهت دولت ترامپ

با وجود فشارهای امانوئل مکرون، مدیر جمهور فرانسه و انگلا مرکل، صدراعظم آلمان بر ترامپ جهت تمدید این تعلیق به نظر می رسد که ترامپ تصمیم خود را گرفته و قصد امضا کردن آن را ندارد.

منتقدان برجام چه درداخل دولت و چه خارج از آن تصور می کنند اقدام بازگرداندن تحریم های آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران بار دیگر به فلج شدن اقتصاد در کشور عزیزمان ایران منجر خواهد شد.

یک نشریه معتبر آمریکایی در گزارشی با تاکید بر این‌که «بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای کشور عزیزمان ایران سازوکاری بسیار پیچیده خواهد بود» به دولت ترامپ نسبت به چال

این فشار به گفته آن ها به واشگتن اهرم فشاری می دهد تا در جهت مذاکره جهت محدودیت های تازه بر سر برنامه هسته ای کشور عزیزمان ایران آن را بکار گیرد؛ اگرچه واقعیت سازوکار تاثیر تحریم ها بسیار پیچیده تر از آن هست. فلج شدن اقتصاد کشور عزیزمان ایران تحت تاثیر تحریم هایی که آمریکا وضع کرده بود، در نتیجه تلاش های دو دولت جورج بوش و باراک اوباما و همراهی کنگره با آن ها میسر شد.

بازگرداندن فشار اقتصادی بعد از خروج واشنگتن از برجام می تواند حتی چالش بزرگتری ایجاد کند باتوجه به این که قاطبه جامعه بین الملل با خروج آمریکا از برجام مخالف هست. در این حالت نتیجه می تواند جهت کشور عزیزمان ایران برد -برد باشد؛ چراکه هم می تواند از محدودیت های برجام بر سر برنامه هسته ای خود رها شود و هم به بخشی از پیشرفت های اقتصادی که در اثر برجام حاصل شد، دست یابد.

پیش به سوی هرج و مرج؟

ترامپ بعد از خروج از برجام حتما با چالش های بسیار جدی روبرو خواهد شد نخستین چالش آن است که باید یک سازوکار قانونی جهت بازگرداندن تحریم ها علیه کشور عزیزمان ایران تعریف شود. تحریم هایی که پیش از امضای برجام ااز سوی آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران اعمال شد یکی از پیچیده ترین مجموعه تحریم هایی است که در طول تاریخ عملی شده است است و مشمول بر قواعد متفاوت ، ده ها فرمان اجرایی و نیز صدها صفحه از قوانین فدرال بوده است.

چالش‌ها و پیامدهای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای جهت دولت ترامپ

در اجرای برجام دولت اوباما قوانین فدرال را بازنویسی کرد و بیش از ۴۰۰ مقام، شرکت و نهاد دولتی کشور عزیزمان ایران را از فهرست تحریم های ایالات متحده از بین بردن کرد.

همچنین ده ها صفحه از اطلاعات مربوط به تعریف برجام جهت دولت های خارجی و بخش شخصی را منتشر کرد.

یک نشریه معتبر آمریکایی در گزارشی با تاکید بر این‌که «بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای کشور عزیزمان ایران سازوکاری بسیار پیچیده خواهد بود» به دولت ترامپ نسبت به چال

با وجود این که با تمدید نشدن تعلیق تحریم های ایران، بعضی از این تحریم ها از طریق قانونی وارد فاز عملی می شود، ولی انجام چنین اقدامی بودن اصلاح قوانین و چارچوب های آمریکا در توضیح تحریم های بازگردانده شده است و بدون انتشار شرح راهنمای اجرای آن ها در واقع گامی در جهت ایجاد هرج و مرج خواهد بود. بانک های برجسته و چند ملیتی که به طور مستقیم با دولت آمریکا در تماس هستند ممکن است به طور به میل خود دادوستد خود را با کشور عزیزمان ایران متوقف کنند. در حالی که شرکت های کوچک تر که تحت تاثیر قوانین آمریکا هنوز به طور مستقیم قرار نمی گیرند، می توانند به طور مستقیم به ادامه روابط خود با کشور عزیزمان ایران در نبود یک قانون مشخص ادامه دهند.

همچنین تعلیق بعضی از تحریم های کشور عزیزمان ایران از جمله تحریم علیه بانک ملی این کشور در ۱۲ مه خاتمه می یابد و بعضی دیگر از تحریم ها تا اوایل ماه جولای در تعلیق خواهند ماند.

چالش‌ها و پیامدهای بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای جهت دولت ترامپ

دولت ترامپ با یک چالش قانونی در رابطه با این که چگونه تحریم ها را علیه افراد نهاد ها و وزارت منزل های ایرانی اعمال کند که در اثر برجام از فهرست تحریم های کشور عزیزمان ایران از بین بردن شده است اند.

این تحریم ها مشمول بر اغلب بانک های ایران،شرکت های تولید انرژی و همچنین نهادهای دیگر کسب و کار در کشور عزیزمان ایران می شود.

دولت های بوش و اوباما به این بهانه بسیاری از این افراد و نهادها را تحریم کردند که آن ها با برنامه هسته ای کشور عزیزمان ایران ارتباط دارند. در حال که اکنون همانطور که مقامات دولت ترامپ نیز اذعان دارند کشور عزیزمان ایران به توافق هسته ای پایبند بوده هست؛ بنابر این آمریکا دیگر قادر نخواهد بود تا با چنین توجیهاتی این افراد و نهاد ها را مورد تحریم قرار دهد؛ بنابراین ترامپ باید یک چارچوب قانونی تازه جهت بازگرداندن این تحریم ها تعریف کند.

چالش های دیپلماتیک

هر اندازه که چالش های قانونی و نظارتی جهت ترامپ و دولتش وجود داشته باشد نمی توان آن ها را با پرسشها و چالش های دیپلماتیک پیش رو مقایسه کرد. میان سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ دولت های بوش و اوباما وارد چند دور مذاکرات عالی با مقامات کشورهای متفاوت و شرکت های عظیم تجاری شدند تا آن ها را جهت پیوستن به تحریم های آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران قانع کنند.

در طول این دور از تحریم های گسترده دهها کشور با آمریکا در مسیر ممانعت از تجارت شرکت ها و افراد خود با کشور عزیزمان ایران همسو شوند.در صورت خروج آمریکا از برجام دولت ترامپ دیگر این حمایت دیپلماتیک را حتی از سوی متحدان ارایی خود نیز دریافت نخواهد کرد.

شاید بزرگترین چالش دیپلماتیک پیش روی دولت ترامپ را بتوان قانع ساختن دولت های دیگر جهت کم کردن سهم خرید نفت خهود از کشور عزیزمان ایران دانست.در سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ اوباما توانست خریداران نفت کشور عزیزمان ایران را به این امر قانع کند که موجب کم کردن ۵۰ درصدی فروش نفت کشور عزیزمان ایران شد.از وقت تعلیق تحریم ها در اوایل سال ۲۰۱۶ میزان فروش نفت کشور عزیزمان ایران به ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.چین،هند،ژاپن و کره از بزرگترین خریداران نفت کشور عزیزمان ایران هستند.

ترامپ همچنین در اروپا ،جایی که تجارت با کشور عزیزمان ایران از وقت حصول برجام به شدت زیاد کردن یافته است با پرسشها دیپلماتیک جدی رو به رو خواهد شد.از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ واردات اروپا از کشور عزیزمان ایران با رشدی ۸۰۰ درصدی مواجه شده است است.در همین وقت صادرات اروپا به کشور عزیزمان ایران نیز ۵ میلیارد دلار رشد هر سال داشته است.

در حالی که دولت های اروپایی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ از تحریم های نفتی کشور عزیزمان ایران تبعیت کردند ولی اکنون ماجرا تمایز دارد و آن این که این دولت ها دیگر حاضر به همراهی با تحریم های تازه آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران نخواهند بود.این مخالفت با تنش های اخیر تجاری ایجاد شده است میان اتحادیه اروپا و آمریکا و نیز بی توجهی ترامپ به درخواست الیگارش های اروپا (مکرون و مرکل) جهت ماندن در برجام شدت یافتن خواهد شد.

اعمال فشارهای اقتصادی نیازمند دیپلماسی موفق با دو کشوری است که ترامپ هم اکنون نیز وارد چالش های قابل ملاحظه ای شده است هست؛ روسیه و ترکیه. اکنون روسیه در حال سرمایه گذاری گسترده در صنعت انرژی و نفت کشور عزیزمان ایران هست. ترکیه نیز می تواند مانند پیش از برجام به عنوان دولتی که به کشور عزیزمان ایران در دور زدن تحریم ها کمک می کند به ایفای نقش بپردازد.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | ایرانی | قانونی | تحریم ها | آمریکایی | دولت ترامپ | بازگرداندن | دونالد ترامپ | تعلیق تحریم های ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs